Ateizm nədir?

Ateizm, əsasən, tanrı və ya tanrıların varlığına inanmamaq və ya onların mövcudluğunu rədd etmək anlayışı ilə xarakterizə olunur. Bu düşüncə sistemi, insanların tarixi boyunca müxtəlif mədəniyyətlər və dövrlərdə müxtəlif formalar və təzahürlərdə mövcud olmuşdur. Ateizm, bəzən dini inancların qarşısında bir müqavimət nöqtəsi kimi, bəzən isə daha müstəqil bir fəlsəfi mövqe kimi qəbul edilir. Tarix boyu ateizm, bəşəriyyətin ən qədim dövrlərindən etibarən müşahidə olunur. Buna misal olaraq, qədim Yunan fəlsəfəsindəki məşhur şəxslər olan Epicurus və Democritus’u göstərmək olar. Onlar, tanrıların insanların həyatına müdaxilə etmədiyi və ya var olmadığı fikrini irəli sürmüşdülər. Orta əsrlərdə isə, ateizm daha çox məzhəb və inanclar arasındakı mübahisələr zamanı qarşıya çıxmışdır. Əsrlər boyu, Avropa və digər regionlarda müxtəlif dini və mədəni dönüşlər, ateizmin tədricən daha qəbul edilən bir baxış bucağına çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Müasir dövrdə, ateizm bəzən dinə qarşı bir reaksiya kimi təqdim edilsə də, əslində bu düşüncənin öz müstəqilliyi və dərinliyi var. Müasir ateistlər, etik və mənəvi dəyərləri dinlərin monopoliyası olmadığını iddia edirlər. Onlar, insan hüquqları, ictimai ədalət və elmi məntiq kimi qlobal dəyərlərə əsaslanan bir cəmiyyət qurmaq fikrini irəli sürürlər.

Ateizmin cəmiyyətdəki rolu, ölkədən ölkəyə və mədəniyyətdən mədəniyyətə dəyişir. Bəzi cəmiyyətlərdə ateistlər, açıq şəkildə öz inanclarını ifadə edə bilər və siyasi, mədəni və ictimai həyatda fəal rollar oynayırlar. Digər cəmiyyətlərdə isə, ateistlər üzləşdikləri təzyiqlər və məhdudiyyətlər səbəbilə, inanclarını daha ehtiyatla ifadə etməyə meyllidirlər. Son illərdə, ateizm və dindarlıq arasındakı dialoq mühüm bir mövzuya çevrilib. Bəzi dindarlarla ateistlər arasında qarşılıqlı anlaşma və hörmət əsasında müzakirələr baş verir, buna baxmayaraq, hələ də anlaşılmazlıq və qarşıdurma halları mövcuddur. Bu dialoqlar, həm dini inancların həm də ateizmin müxtəlif cəhətlərini daha yaxşı anlamağa imkan verir. Ateizmin əsas iddialarından biri, inancların və dini təlimlərin empirik və rasional sübutlarla dəstəklənməməsidir. Bu yanaşma, elmi metodu və skeptisizmi qəbul edən bəzi ateistlər tərəfindən irəli sürülür. Onlar, dünyanı və həyatı izah etmək üçün dini miflərə və sübut edilməmiş iddialara əsaslanmaq yerinə, elmi araşdırmaları və məntiqi düşüncəni təşviq edirlər. Eyni zamanda, bəzi ateistlər, dini inancların və təlimlərin cəmiyyətə müsbət təsirlər göstərə biləcəyini də qəbul edirlər. Məsələn, dini icmaların sosial dayaq və mənəvi dəstək təmin etməsi, həmçinin ictimai xidmətlər göstərməsi kimi. Bu kontekstdə, ateizm sadəcə alternativ bir düşüncə sistemi kimi qəbul edilir və dini inanclarla münaqişə içində olmadığı vurğulanır.

Ateizmin fəlsəfi aspektləri də müxtəlifdir. Bəzi ateist fəlsəfəçilər, varoluşçuluq və insanizm kimi düşüncələri qəbul edirlər. Onlar, insanın öz taleyini öz əlində saxlamaq və mənəvi və etik qərarlarını dini təlimlərdən asılı olmadan vermək imkanına malik olduğunu vurğulayırlar. Bu yanaşma, insanın azadlığını və məsuliyyətini ön plana çıxarır.

Xülasə etmək olar ki, ateizm, çoxşaxəli və mürəkkəb bir düşüncə sistemi olaraq, dini və mədəni müxtəlifliklərin olduğu bir dünyada əhəmiyyətli bir yer tutur. Ateizm, sadəcə tanrıların varlığını rədd etməkdən daha çox, insanın öz varlığını, mənəviyyatını və cəmiyyətdəki yerini dərk etməsinə kömək edən bir düşüncə yoludur. Bu səbəbdən, ateizm həm şəxsi, həm də cəmiyyət üçün önəmli bir düşüncə tərzi kimi qalmaqdadır.

Bu bloq yazısını dəyərləndir
Back to top button