Çörək elin bərəkətidir mövzusunda inşa

Torpaq bizə Ulu Tanrı tərəfindən bəxş edilən əvəzedilməz nemətdir. Tarix boyu daim bəşərin əvəzedilməz qida yeri olan çörək də, torpağın məhsuludur.
Çörək bizim üçün həyati vacib qida mənbəyimizi yetirən, qlobal miqyasda önəmli xəzinədir.
Çörək heçdən yaranmır, onu əkən-biçən üyüdən və ərsəyə gətirən insanların bu işdə mühüm əməyi vardır. Onsuz, milyonlarla insan mövcudluğu şübhə altında olardı. Məhz bu işin zəhmətini nəzərə alsaq bizim çörək bişirənlərə baş əyərək minnətdarlığımızı bildirməyimiz çox vacibdir. Çörəyin hər tikəsinə hörmətlə yanaşaq və onu əziz tutaq.
Çörək bizdə təkcə qida vasitəsi kimi yox, eyni zamanda insan xeyirxahlığının, sevgi və mehribanlığının simvolu olaraq qalır. İnsanlar duzçörəklə and içir, yeni evə köçərkən bərəkətlə evə daxil olurlar.
Çörək bizdə bütün yaxşı başlanğıcların əsasıdır. Onun qiyməti dəyişməzdir.
Gəlin çörəklə ehtiramlı olaq. O, yenilik və sevincdir. Onun yaradıcısı isə insandır.

Bu bloq yazısını dəyərləndir

Related Articles

Back to top button