Dinlər haqqında 10 maraqlı məlumat

Dünyada mövcud və dinlər vardır. Bu dinlər müxtəlif coğrafi ərazi, mədəniyyət və digər əlamətlərə görə yayılıb və formalaşdırılıb. Dünyada maraqlı məlumatlar mövcuddur.

1. İslam dininin iştirakı

İslam, VII əsrdə Ərəbistan yarımadasında yaranıb. Quran kitabı olan bu din, peyğəmbər Məhəmməd tərəfindən təbliğ edilmişdir. İslamın iki əsas məzhəbi Şiə və Sünni bölmələri var.

2. Xristianlığın təriqətləri

Xristianlıq, İsa Məsihin təlimlərinə əsaslanır. Bu dinin üç əsas böyük qolu – Katolik, Pravoslav və Protestantlıq – var və hər biri özünəməxsus təlim və ibadət anlayışlarına malikdir.

3. Hinduizmdə tanrıların çoxluğu

Hinduizm, dünyanın ən qədim dinlərindəndir və əsasən Hindistanda yayılıb. Bu din, bir çox tanrılara inanır, hər birinin öz yerinə yetirdiyi funksiyası  var.

4. Buddizmin dörd əsas həqiqəti

Buddizm, Siddhartha Gautama’nın təlimlərinə əsaslanır. Buddizmin mərkəzində “Dörd Əsas Həqiqət” təlimi dayanır. Budda insanlara ona Tanrı kimi ibadət etməyi öyrətdi. 

5. Yəhudiliyin Tövratı

Yəhudilik, Torah’a əsaslanan, dünyanın ən qədim monoteistik dinlərindən biridir. Yəhudilik, öz mənşəyini İbrahim peyğəmbərə və xüsusi etnik-mədəni kimliyə malikdir.

6. Sihizmdə tək tanrı inancı

Sihizm, 15-ci əsrdə Hindistanda Guru Nanak ilə yaradılmışdır. Bu din, tək tanrıya və bütün insanların imkanlarına çatır.

7. Konfutsianizm və əxlaq

Konfutsianizm, Çin filosofu Konfutsi əsasında yaradılmış bir düşüncə sistemidir. Bu sistem, əxlaq, ailə münasibətləri və quruluşu mərkəzlərə diqqət yetirir.

8. Şintoizm və təbiətlə əlaqə

Şintoizm, əsasən Yaponiyada yayılmış bir din və mədəni sistemdir. Bu sistem, təbii dəri ilə əlaqə və ataların ruhlarına hörmətə malikdir.

9. Zərdüştilik

Zərdüştilik, İran ərazisində yaranmış qədim bir dindir. Bu din, yaxşılıq və pislik arasında daimi mübarizəyə kömək edir.

10. Caynizm və zorakılığa qarşı

Jainizm, Hindistanda yaranmış və prinsipcə zorakılığa qarşı duruş və hər bir canlının hörmət edilməsinə nail olmağa əsaslanır.

Bu,  müxtəlif dinlərin əsas xüsusiyyətlərini və dünyaya necə təsir etdiyini aşkar edir. Dinlər, tarix boyu insanlara, mədəniyyətə və düşüncə tərzlərinə dərin təsir göstərilmişdir.

1.5/5 - (2 votes)
Back to top button