Dünyada kitabdan əziz dost yoxdur (4) mövzusunda inşa

(Ə.Nəvai)
Kitabı sevin, o sizin həyatınızı asanlaşdıracaq, bir dost
kimi müşküllü qarışıq fikirlərin, hisslərin, hadisələrin
öhdəsindən gəlməyə yardım edər.
Kitab sizi insana və özünə hörmət etməyi öyrədəcək,
ürəyinizi və dünyanızı insana qarşı sevgi hissi ilə
dolduracaq.
M.Qorki

Kitab – dünyada mövcud olan ən gözəl nemətdir. O bütün insanların elm və bilik mənbəyidir.
Kitabların sayəsində biz ətrafımızda olan hər bir şeyin qayğısına qalmağı, qədrini bilməyi, sevməyi və necə əməyə yiyələnməyi öyrənirik. Əgər kitab və dərsliklər olmasaydı o zaman bütün əhali savadsız, özünə necə yardım etməyi, yardım üçün kimə müraciət etməyi bilməyən bir toplum olacaq. Lakin insanların qədim zəmanədən bəri əldə etdikləri bilgiləri itirməmək üçün ağac, sonralar isə kağız üzərində yazıb saxlaya bilməsi sayəsində müasir dövrdə kitabların sayı cəhətdən heç bir əziyyət çəkmir. Orta əsrlərdə kitab çox bahalı bir nemət idi və hər hansısa bir evdə kitabın olması böyük bir zinət sayılırdı. Kitabların bu cür bahalı olması onların çətinliklə çap olunmasından irəli gəlirdi. Indi isə hər bir insanın, hətta çox varlı olmayanın belə evdə kitabxanası var. Kitab bizə hər bir şeyi öyrədir: necə dostluq etməyi, necə yaşamağı və layiqli bir insan kimi davranmağı. Kitablarda biz istədiyimiz hər bir sualın cavabını axtarıb tapa bilərik. Bəzi hallarda kitab yoldaşdan daha yaxşı olur, belə ki, yoldaş səni ata bilər və ya darda qoya bilər, lakin kitab heç zaman səni tərk etməyəcək və hər zaman sənin həyatın boyu yanında olacaq. Dahi insan Aybek deyirdi: «Kitablar insan təfəkkürünün mirvarilərini yığıb gələcək nəsillərə ötürürlər. Biz bir ovuc torpağa çevriləcəyik, lakin kitablar keçmişdən gələn bir dəmir və daş abidələr tək əsrlər boyu qalacaq». İnsan ömrü boyu bir çox sayda kitab oxuyur. Mən də kitabları çox sevirəm. Bizdə evdə hətta, kiçik kitabxana var, hamı lazım olduqca bu kitabxanadan istifadə edir. Bu kitabxanada tibbi məlumat kitabları, dərsliklər və bədii ədəbiyyatlar var. Oxuduğum kitabların içindən ən çox A.S.Puşkinin «Kapitan qızı» əsəri yadımda qalıb, xüsusilə də bu əsərin baş qəhrəmanı Qrinyov. O, çox səmimi, düzgün və ağıllı insan idi. Bütün qətt etdiyi çətinliklərə baxmayaraq, Qrinyov kapitan Mironovun qızı Maşaya olan sevgisinə sədaqətli qalır.
«Kitab – bir nəsilin digər yerinə gələn nəsilə mənəvi irsidir. Bəşəriyyətin bütün həyatı kitabda əks etdirilir. Belə isə gəlin kitaba hörmət edək!»

Bu bloq yazısını dəyərləndir

Related Articles

Back to top button