İnsanlar necə qərar verirlər?

Qərar vermə prosesi, insanların həyatlarını formalaşdıran, müxtəlif amillərə və mürəkkəb psixoloji proseslərə əsaslanan bir hadisədir. Bu proses, bəzən sadə, bəzən isə olduqca mürəkkəb ola bilər. Qərarlar həm fərdi, həm də qrup dinamikaları kontekstində verilə bilər və hər iki halda da əhəmiyyətli sosial və psixoloji amillər mövcuddur.

İnsanın qərarvermə mexanizmləri

  1. Duyğusal və beyinsəl yanaşmalar: İnsanların qərar vermə prosesində duyğular və məntiq arasındakı dinamik mühüm rol oynayır. Bəzən insanlar duyğularına əsaslanaraq qərar verirlər, məsələn, sevgi və ya qorxu kimi. Digər hallarda isə daha çox beyinsəl yanaşma nümayiş etdirirlər, yəni məlumatları analiz edərək və mümkün nəticələri nəzərdən keçirərək qərar verirlər.
  2. Təcrübə və öyrənmə: İnsanların keçmiş təcrübələri də qərar vermə prosesində mühüm rol oynayır. Keçmiş təcrübələr, insanların gələcək qərarlarına yön verən öyrənmə və uyğunlaşma proseslərini təşkil edir.
  3. Sosial təsir: İnsanlar, ətraflarındakı insanların fikirlərini və davranışlarını nəzərə alaraq qərar verirlər. Bu, xüsusilə qrup içində qərar verildikdə daha da aydınlaşır.
  4. İqtisadi və məntiqi amillər: İnsanlar, xüsusilə iş və maliyyə ilə əlaqədar qərarlar verərkən, iqtisadi məntiq və mənfəət-zərər analizlərini tətbiq edirlər.
  5. Psixoloji xüsusiyyətlər: Hər insanın öz psixoloji xüsusiyyətləri var və bu xüsusiyyətlər qərar vermə proseslərində əhəmiyyətli rol oynayır. Məsələn, özünəinam, qorxu, riskə meyl və ya riskdən çəkinmə kimi amillər.

Qərar verilmədəki çətinliklər və çətinliklərin öhdəsindən gəlmək

Qərar vermə prosesi, bəzən çətinliklər və münaqişələr yarada bilər. Bu çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün insanlar müxtəlif strategiyalar və yanaşmalar tətbiq edə bilərlər.

  1. Məlumatın kəmiyyəti və keyfiyyəti: Qərar vermə zamanı lazım olan məlumatların kəmiyyəti və keyfiyyəti əhəmiyyətlidir. Məlumat azlığı və ya yanlış məlumat qərarların səhv olmasına səbəb ola bilər. Bu problemi həll etmək üçün daha çox araşdırma və etibarlı mənbələrdən məlumat toplamaq faydalı ola bilər.
  2. Emosional təsir: Emosional təsir altında qərar vermək bəzən yanlış qərarlara səbəb ola bilər. Bu vəziyyətdə obyektiv olmağa və məntiqi düşüncəyə əhəmiyyət vermək vacibdir.
  3. Təhlükəsizlik zonasından çıxmaq: İnsanlar bəzən rahat olduqları və adət etdikləri seçimlərə meylli olurlar. Yeni və riskli qərarlar vermək qorxuducu ola bilər. Bu vəziyyətdə riskləri və potensial mükafatları obyektiv şəkildə dəyərləndirmək vacibdir.
  4. Zaman məhdudiyyətləri: Bəzən qərarları tez bir zamanda vermək lazım olur. Bu cür hallarda, insanlar öz intuisiyalarına və təcrübələrinə əsaslanmalıdırlar.
  5. Sosial təsirlərə qarşı müqavimət: İnsanlar tez-tez sosial təzyiqlərə tabe olaraq qərar verirlər. Bu, xüsusilə cəmiyyətdə qəbul olunmuş norma və gözləntilərə uyğun olmayan qərarlar vermək istəyən insanlar üçün çətin ola bilər. Bu vəziyyətdə öz dəyərlərinizə və inanclarınıza sadiq qalmaq önəmlidir.

Nəticə

Qərar vermək, hər bir insanın həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Bu prosesin müxtəlif psixoloji, sosial və məntiqi amillərə əsaslanması onu daha da mürəkkəb və maraqlı edir. Uğurlu qərarlar vermək üçün insanların öz duyğularını, təcrübələrini, məntiqi düşüncələrini və sosial mühitlərini nəzərə alması vacibdir. Nəticədə, qərarlar hər kəsin şəxsi həyat yolunu təsirləndirir və onların gələcək istiqamətini müəyyənləşdirir.

Bu bloq yazısını dəyərləndir
Back to top button