Kağız necə hazırlanır?

Hər gün istifadə etdiyimiz və tez-tez nəzərə almadığımız kağız, əslində çox mürəkkəb bir prosesin nəticəsidir. Kitablardan tutmuş qəzetlərə, qeydlərə və rəsm əsərlərinə qədər hər yerdə kağızdan istifadə olunur. Bu materialın hər bir parçası uzun və mürəkkəb bir istehsal prosesindən keçərək bizim həyatımıza daxil olur. İndi bu prosesi ətraflı şəkildə araşdıraq və kağızın necə hazırlandığını öyrənək.

Xammalın toplanması və hazırlanması

Kağız istehsalının ilk mərhələsi xammalın toplanması və hazırlanmasıdır. Bu mərhələdə əsasən ağaclar kəsilir və kağız fabrikinə daşınır. Ağacların seçimi kağızın keyfiyyətini təyin edir. Məsələn, qatranlı və uzun liflərə malik ağaclar daha möhkəm və uzunömürlü kağız istehsalı üçün idealdır. Ağaclar kəsildikdən sonra onlar kiçik hissələrə bölünür və pulpa hazırlamaq üçün lazımi kimyəvi maddələrlə qarışdırılır. Bu prosesdə ağacın lifləri su və kimyəvi maddələrlə təmasda olaraq yumşalır və pulpa halına gətirilir.

Pulpanın hazırlanması

Pulpa istehsalı kağızın keyfiyyətinə birbaşa təsir edən mühüm bir mərhələdir. Bu prosesdə ağacın lifləri su və kimyəvi maddələrlə qarışdırılaraq yumşaldılır və liflər arasındakı bağlar zəiflədilir. Pulpanın hazırlanmasında istifadə olunan suyun miqdarı kağızın növünə və istifadə olunacağı məqsədə görə dəyişir. Pulpa kağızın möhkəmliyi və elastikliyi üçün mühüm olan liflərin mürəkkəb bir qarışığıdır. Bu mərhələdə pulpanın təmizlənməsi və liflərin bərabər şəkildə yayılması da vacibdir.

Pulpanın kağıza çevrilməsi

Pulpa artıq kağıza çevrilməyə hazırdır. Bu mərhələdə pulpa yüksək sürətlə işləyən və geniş bir xətt boyunca hərəkət edən istehsal xətti üzərində incə bir təbəqə halında yayılır. Bu prosesdə pulpa qurudulur və incəlir, nəticədə isə kağız formasını alır. Kağızın qalınlığı və möhkəmliyi pulpanın xətt boyunca necə yayıldığına bağlı olur. İstehsal xətti bu prosesi mükəmməl şəkildə tənzimləyir və kağızın istənilən xüsusiyyətlərini əldə etməyə kömək edir. Pulpanın qurudulması kağızın nəmliliyini, qalınlığını və dəyərini təyin edir.

Kağızın son işlənməsi

Kağızın istehsalı prosesi bu mərhələdə sona çatır, amma burada da əlavə dəyişikliklər aparılaraq kağızın keyfiyyəti yüksəldilir. Bu mərhələdə kağıza rəng verilir, üzərinə qrafika və şəkillər basılır, əlavə qoruyucu qatlama əlavə olunur və nəmlik səviyyəsi tənzimlənir. Əlavə olunan qoruyucu qatlar kağızın suya davamlılığını və dayanıqlığını artırır.

Nəticə

Bu mürəkkəb  proseslərdən keçən kağız həyatımızın əsas bir hissəsini təşkil edir. Hər gün kitab oxuyub, qeydlər edir və ya qəzetləri oxuyuruq, lakin nadir hallarda bu proseslərin necə baş verdiyini nəzərdən keçiririk. Kağızın hazırlanma prosesi onun hər bir tərkib hissəsinin vəziyyətini və keyfiyyətini təyin edir. Bizim həyatımızda bu qədər mühüm rol oynayan kağızın necə hazırlandığını öyrəndikdə ona daha dəyər verəcəyik və onun istehsal prosesini daha çox qiymətləndirəcəyik.

 

Bu bloq yazısını dəyərləndir
Back to top button